Vi månar om våra medarbetare och kunder!

Måna AB startades hösten 2020 och har som syfte att stötta arbetssökande och sjukskrivna vidare till arbete, studier eller eget företagande. Ägaren och grundaren Mona-Lisa Appelqvist är socionom (examen 2007) och har arbetat med målgruppen i över 11 års tid, dels som socialsekreterare och praktiksamordnare inom socialtjänsten, dels som verksamhetsledare i Pingstkyrkans secondhand 34:ans Fynd i Karlshamn. På 34:an var hon huvudansvarig för ett arbetsmarknadsprojekt i samarbete med Arbetsförmedlingen under ett år (2019-2020) och därefter verksamhetsledare i Pingstkyrkans egen regi fram tom februari 2021.

Under sin tjänst som praktiksamordnare upptäckte Mona-Lisa att det är svårt för arbetssökande som står utan aktuella referenser att få arbete även om de får mycket stöd. Ännu svårare är det för dem som har språkhinder eller någon typ av funktionsnedsättning. En tanke och dröm om att starta ett företag till förmån för denna grupp har hon haft sedan 2013. Detta för att ge människor i utanförskap en chans på arbetsmarknaden, att få se dem växa och gå från bidragsberoende till egen försörjning och för att ta till vara på de resurser som går förlorade varje dag en person går arbetslös.

Café Villa Utsikten låg ute till försäljning under våren 2020. Mona-Lisa kontaktade ägarna till fastigheten, Samuel Lindgren och Helén Madestam Lindgren, och förhörde sig om möjligheten att hyra villan för att starta en verksamhet som kan ge arbetstillfällen och möjlighet till arbetsträning/praktik för målgruppen. Detta samtidigt som Karlshamns vackrast belägna café ges möjlighet att blomma ut i en året-runt-verksamhet. Ett hyreskontrakt undertecknades hösten 2020. Uthyrningen startar i februari 2021.

Måna AB vill vara en möjliggörare för den som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden!

Måna AB
Organisationsnummer: 559275-4344
Bolagets säte: Karlshamn
Godkänd för F-skatt
Bankgiro: 5554-4779

Kontakt
E-post: mona-lisa@manaab.se