Arbetsträning/praktik

Vill du arbetsträna hos oss?

Är du inskriven på Arbetsförmedlingen och vill arbetsträna hos oss? Då tar du kontakt med din handläggare och frågar om du har möjlighet till detta. Handläggaren tar i så fall i sin tur kontakt med oss. Arbetsträning kan vara bra för dig som exempelvis har varit arbetslös länge och tappat självförtroendet, för dig som har varit eller är sjukskriven och försiktigt vill komma tillbaka i arbete eller för dig som har en funktionsnedsättning och behöver utreda din arbetsförmåga.

Vi börjar med ett förutsättningslöst studiebesök där både du och vi får chans att känna in om vi är rätt plats för dig. Vi ser positivt på om du har egna idéer om hur verksamheten skulle kunna utvecklas utifrån den du är och de erfarenheter du har.

När du börjar hos oss, lägger vi upp ett individuellt schema för dig. För någon kan arbetsträningen börja med en timme varannan dag och för någon annan kan det bli aktuellt med halvtid eller mer på en gång. Det kan se väldigt olika ut beroende på vem man är och vad man har för arbetshinder. Du kommer att ha en närvarande handledare under hela din placering hos oss.

Efter avslutad arbetsträning  skriver vi alltid ett praktikintyg som du kan använda dig av när du söker jobb. Vi ställer också gärna upp som referenser.

Vill du ha språkpraktik/arbetspraktik hos oss?

Är du inskriven på Arbetsförmedlingen och vill ha språkpraktik eller arbetspraktik hos oss, tar du kontakt med din handläggare och frågar om du har möjlighet till detta. Handläggaren tar i så fall i sin tur kontakt med oss. 

Vi börjar med ett förutsättningslöst studiebesök där både du och vi får chans att känna in om vi är rätt plats för dig. Vi ser positivt på om du har egna idéer om hur verksamheten skulle kunna utvecklas utifrån den du är och de erfarenheter du har. Vi ser också gärna att du kombinerar din språkpraktik med studier på SFI. Teori och praktik tror vi är en bra kombination! 

Efter avslutad arbetsträning  skriver vi alltid ett praktikintyg som du kan använda dig av när du söker jobb. Vi ställer också gärna upp som referenser.